Morava Napoleonská
evropské dějiny na dosah
můj výlet

O projektu

Výchozí podmínky

Na jižní Moravě existuje vysoký potenciál turistického ruchu, který je daný zejména jejími přírodními a kulturními památkami. Kromě známých turistických cílů jako jsou např. zámky Lednicko-valtického areálu, existují i další, prozatím méně navštěvované oblasti, jejichž nabídka je propagována omezeně nebo jen dílčím způsobem.

Jednou z možností marketingové podpory méně navštěvovaných oblastí je jejich spojení s obecně známým tématem, které dané lokality zatraktivní a dopomůže zvýšení jejich návštěvnosti. Jedním z takových témat jsou bezesporu napoleonská tažení Evropou na počátku 19. století, která se týkají i Jihomoravského kraje.

Dne 2. prosince 1805 proběhla slavná Bitva u Slavkova u Brna (dříve nazývaný Austerlitz) známá též jako „Bitva tří císařů“. V této bitvě armáda Francouzského císařství v čele s císařem Napoleonem Bonapartem drtivě porazila vojsko spojenců (tzv. III. koalice), jimiž byly Rusko v čele s carem Alexandrem I. a M. I. Kutuzovem a Rakousko pod vrchním velením císaře Františka I. Z historického hlediska jde o velmi významnou bitvu, protože Napoleonovo vítězství mělo vliv státních celků v celé tehdejší střední Evropě.

Téma napoleonského tažení je významný mezinárodní fenomén, který má v sobě mimořádný potenciál nejen pro Slavkovské bojiště, ale pro celé území jižní Moravy. Vytvořením turistické nabídky a vhodnou marketingovou kampaní lze tohoto potenciálu využít pro rozvoj cestovního ruchu a tím podpořit rozvoj hospodářství Jihomoravského kraje. Základem jsou v současnosti existující aktivity zaměřené na napoleonskou tématiku a naší snahou je na ně navázat a vytvořit společnou provázanou nabídku aktivit a produktů.

O napoleonskou tradici se opírá v současné době zejména památková zóna Slavkovského bojiště, přestože na celé jižní Moravě existuje řada dalších míst spojených s tímto tématem s nesporným turistickým potenciálem. Tento projekt má vytvořit komunikační most mezi existujícími subjekty, podpořit poptávku po zatím nepropagovaných územích a lokalitách a tím pomoci ke zvýšení významu cestovního ruchu jako hospodářského odvětví.

 

Jak projekt vznikl

Záměr připravit projekt Morava napoleonská vznikl na jaře 2009 na základě dohody mezi Jihomoravským krajem a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy. Příprava projektu byla průběžně projednávána i se zástupci Centrály cestovního ruchu jižní Morava, aby byly vytvořeny podmínky pro jeho propojení na celkovou turistickou nabídku regionu Jižní Morava. Podporu projektu vyjádřili např. představitelé těchto subjektů: Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s., Zámek Slavkov – Austerlitz, Muzeum Brněnska, Město Znojmo, Město Mikulov, Město Hodonín, 17 středních a základních škol z Jihomoravského kraje a turistická informační centra v JMK.

Jihomoravský kraj je hlavním partnerem projektu a podporu projektu vyjádřil také odbor školství KrÚ JMK. Jihomoravským školám budou výstupy projektu pomáhat ve zvyšování informovanosti svých žáků a studentů o historii a potenciálu „domácího“ regionu.

 

Finanční zajištění projektu

Na realizaci projektu získala RRAJM finanční prostředky z dotace z ROP Jihovýchod a na spolufinancování povinné účasti žadatele se podílel Jihomoravský kraj. Celkové náklady projektu byly přibližně 4,5 mil Kč.

 

Období realizace projektu
Realizace vstupní části projektu podporované z ROP Jihovýchod byla zahájena v březnu 2011 a byla ukončena v únoru 2013. Od března 2013 jsou další činnosti v rámci projektu realizovány ve spolupráci s dalšími subjekty v regionu a jsou zaměřeny zejména na rozvíjení tematické turisticé nabídky jižní Moravy.    

Způsob řešení
Koordinaci projektu zajišťují pracovníci RRAJM (kontaktní osobou je Mgr. Libor Opluštil, libor.oplustil@rrajm.cz).

Naší snahou je využít odborné zkušenosti dodavatelů a zapojit přitom do realizace projektu obce a podnikatele v cestovním ruchu tak, aby vytvářená turistická nabídka co nejvíce odpovídala jejich reálným potřebám a možnostem.

Kalendář akcí

července 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
srpna 2024
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
kompletní kalendář